TEHPRO poseduje multidisciplinaran, kvalifikovan, tehnički opremljen kadar, osposobljen za pružanje i najkompleksnijih usluga u oblasti zaštite. Savremena svetska iskustva se konstantno prate i primenjuju u praksi, uz redovnu edukaciju i nabavku najsavremenije opreme za merenja, ispitivanja, preglede i servisiranja. Tridesetogodišnje iskustvo i zadovoljni kupci svedoče da su se trud i sredstva koja smo uložili u edukaciju i opremanje naših kadrova višestruko isplatili.

Konsalting stručni poslovi

 • savetnik za hemikalije,
 • lice odgovorno za upravljanje otpadom,
 • izrada Plana upravljanja otpadom,
 • izrada dokumentacije za ishodovanje
 • dozvole za upravljanje otpadom,
 • vođenje evidencija o posebnim tokovima otpada,
 • izrada godišnjeg izveštaja o otpadu,
 • izrada godišnjih izveštaja o bilansima
 • emisija zagađujućih materija u vodi, vazduhu i zemljištu,
 • izveštaj o stanju životne sredine (Audit).

Projektovanje

 • zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu,
 • zahtev o određivanju obima i sadržaja studije,
 • studija o proceni uticaja na životnu sredinu (EIA),
 • EBRD dokumentacija u oblasti zaštite životne sredine (Upravljanje opasnim materijama i plan reagovanja, Audit životne sredine, Akcioni plan za dostizanje graničnih vrednosti i dr.),
 • elaborat zaštite životne sredine,
 • izrada dokumentacije za ishodovanje integrisane dozvole (IPPC),
 • izrada dokumentacije za SEVESO postrojenja (Politika prevencije udesa, Izveštaj o bezbednosti i Plan zaštite od udesa),
 • plan upravljanja životnom sredinom (EMP).

Edukacija TehPro

 • obuka iz oblasti upravljanja otpadom,
 • obuka iz oblasti zaštite životne sredine,
 • obuka iz oblasti hemikalija,
 • zaštita od hemijskog udesa (SEVESO),
 • upravljanje opasnim materijama i reagovanje u slučaju udesa,
 • stručne rasprave, radionice, diskusije.

Merenje i ispitivanje:

 • Merenje emisije zagađujućih materija u vazduhu iz emitera,
 • Merenje buke u životnoj sredini.

Konsalting usluge za jedinice i samouprave:

 • Lokalni ekološki akcioni plan (LEAP),
 • Lokani plan upravljanja komunalnim otpadom,
 • Plan kvaliteta vazduha za lokalne samouprave,
 • Katastar zagađivača životne sredine,
 • Katastar divljih deponija,
 • Radni plan postrojenja– nesanitarne deponije sa programom korektivnih mera i Planom prilagođavanja,
 • izrada projektno-tehničke dokumentacije za transfer stanice sa
  reciklažnim dvorištima.