TEHPRO poseduje multidisciplinaran, kvalifikovan, tehnički opremljen kadar, osposobljen za pružanje i najkompleksnijih usluga u oblasti zaštite. Savremena svetska iskustva se konstantno prate i primenjuju u praksi, uz redovnu edukaciju i nabavku najsavremenije opreme za merenja, ispitivanja, preglede i servisiranja. Tridesetogodišnje iskustvo i zadovoljni kupci svedoče da su se trud i sredstva koja smo uložili u edukaciju i opremanje naših kadrova višestruko isplatili.

Konsalting stručni poslovi

 • izrada Procene rizika od katastrofa,
 • izrada Plana zaštite i spasavanja,
 • izrada Plana zaštite od udesa,
 • konsultant u oblasti vanrednih situacija,
 • kontinualne usluge praćenja stanja iz oblasti vanrednih situacija i primene mera za smanjenje rizika,
 • izrada uputstava i procedura iz oblasti vanrednih situacija,
 • monitoring procenjenih rizika.

Edukacije

 • pripremna nastava za polaganje stručnog ispita u oblasti vanrednih situacija,
 • obuka za postupanje i reagovanje u vanrednim situacijama,
 • organizovanje osposobljavanja za upoznavanje zaposlenih sa opasnostima po privredno društvo (ili lokalnu samoupravu),
 • osposobljavanje zaposlenih za postupanje u vanrednim okolnostima,
 • edukacije Menadžmenta/Rukovodilaca za izvršavanje funkcija u oblasti VS po nivoima rukovođenja a prema Planu zaštite i spasavanja,
 • specifična osposobljavanja Tima za VS radi sprovođenja obaveza prema Planu zaštite i spasavanja,
 • osposobljavanje zaposlenih za pružanje prve pomoći u vanrednim situacijama (specijalistička obuka za VS).