U okviru privrednog društva, još 2005. godine, smo formirali Centar za edukacije, koji je, prvi u Srbiji, sertifikovan kao Javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih (JPOAO).

Po našim programima za različite profile osposobljavanja i obuka do sada je prošlo preko deset hiljada polaznika. Razradili smo procedure, nastavne planove i programe, kao nastavnu i materijalnu bazu za izvođenje internih i eksternih edukacija, obuka i osposobljavanja u oblasti zaštite.

Naš osnovni moto je:
SAMO EDUKOVANI KUPCI MOGU NA TRŽIŠTU DA PREPOZNAJU PRAVE VREDNOSTI.

Centar za edukaciju

1. OSPOSOBLJAVANJE ZAPOSLENIH U OBLASTI ZAŠTITE (BZR, ZOP, ZŽS, VS)

Vođeni odredbama Zakona o BZR i Zakona o ZOP, koji nalažu da svaki zaposleni u RS mora biti osposobljen za bezbedan i zdrav rad i zaštitu od požara, i prolaziti periodične provere osposobljenosti, a u cilju da korisniku obezbedimo potpuno ispunjenje zakonskih obaveza, vršimo osnovna osposobljavanja u oblasti BZR i ZOP.

I ako nisu obavezna, posebna osposobljavanja zaposlenih u oblasti zaštite životne sredine i oblasti vanrednih situacija su svakako društveno opravdana i u interesu poslodavaca.

Osposobljavanja izvodimo u potpunosti prema zakonima i drugim propisima, po sopstvenoj utvrđenoj metodologiji sa izdavanjem potrebne dokumentacije i sertifikata za popunjavanja propisanih evidencija o oblasti BZR i ZOP.

2. STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I OBUKA ZAPOSLENIH

Prema Zakonu o radu i propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu poslodavci su u obavezi da organizuju stalno stručno osposobljavanje i usavršavanje svojih zaposlenih. Zaposleni ne smeju da rade na specifičnim poslovima i da rukuju pojedinom opremom za rad ako nemaju dokaz o stručnoj osposobljenosti.

Organizujemo posebne programe stručnog osposobljavanja zaposlenih sa izdavanjem uverenja o osposobljenosti.

3. OBUKE

 • rad u prisustvu opasnog napona (Opsluživanje, izvođenje radova i
  održavanje električnih instalacija i postrojenja),
 • rad u zonama potencijalno ugroženim od nastanka eksplozije (Opsluživanje, izvođenje instalacija i održavanje u zonama opasnosti od eksplozije),
 • rad sa opasnim materijama,
 • rad na visini,
 • rad u dubini,
 • rad u zatvorenom prostoru,
 • rad u blizini vode,
 • rad sa teretom (manipulacija),
 • radovi na gradilištu,
 • izolovanje i zaklјučavanje opasnih vidova energije (LOTO),
 • sistem dozvola za rad u rizičnim uslovima,
 • rad u prisustvu hemijskih štetnosti,
 • rad u prisustvu azbesta,
 • rad u prisustvu fizičkih štetnosti,
 • rad u prisustvu bioloških štetnosti,
 • upravlјanje zaštitom zdravlјa i bezbednošću na radu u rizičnim uslovima (OHS).

4. OSPOSOBLJAVANJA - OPREMA ZA RAD:

 • ručni mehanizovani alat
 • male poljoprivredne mašine
 • poljoprivredna mehanizacija
 • sredstva unutrašnjeg transporta
 • uređaji za podizanje i prenos tereta
 • male građevinske mašine
 • građevinska mehanizacija
 • oprema za obradu drveta i sličnih materijala
 • oprema za obradu metala
 • rashladni uređaji
 • uređaj za sterilizaciju (autoklav)
 • sudovi i oprema pod pritiskom gasova
 • uređaji za detekciju gasova
 • izolacioni aparati
 • lična zaštitna oprema (LZO) za rad na visini

*OBUKA ZA STRUČAN I BEZBEDAN RAD PRI MONTAŽI GRAĐEVINSKIH SKELA

*OBUKA RUKOVALACA ZA RAD SA RUDARSKIM MAŠINAMA, POSTROJENJIMA I UREĐAJIMA koji se koriste u procesu istraživanјa, pripreme i eksploatacije čvrstih mineralnih sirovina, nafte i gasa

*OBUKA ZA TOČIOCA POGONSKIH GORIVA

*OBUKA ZA ESD KOORDINATORA

5. SPECIFIČNA OPREMA ZA KOLEKTIVNU ZAŠTITU I SREDSTVA LIČNE ZAŠTITE:

 • Obuka za korišćenje izolacionih aparata
 • Obuka za korišćenje izolacionih odela
 • Obuka za korišćenje detektora gasova
 • Obuka za korišćenje opreme za rad na visini
 • Obuka za korišćenje kompresora za vazduh
 • Obuka za korišćenje opreme za ispitivanje izolacionih aparata i odela

6. KURS ZA OSPOSOBLJAVANJE STRUČNIH LICA ZA BZR I PRIPREMA KANDIDATA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA U OBLASTI BZR

Jedini u Srbiji kontinuirano organizujemo kurseve za osposobljavanje lica za bezbednost i zdravlje na radu i pripremu kandidata za polaganje stručnog ispita.
Od 2006. godine realizovali smo 105 nastavnih grupa u Beogradu i drugim gradovima Srbije.Kroz različite oblike osposobljavanja stručnih lica za BZR do sada smo edukovali preko 2200 polaznika.

 

NAPREDNI KURS ZA OSPOSOBLJAVANJE STRUČNIH LICA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU SA OBILASKOM KOMPANIJA SA DOBROM PRAKSOM

Polaganjem stručnog ispita lica za bezbednost i zdravlje na radu dobijaju formalnu kvalifikaciju za obavljanje ovih poslova kod poslodavca. Kako se radi o složenoj, multidisciplinarnoj aktivnosti, neophodno je stalno usavršavanje stručnih lica. Razvili smo dvodnevni napredni kurs. Na kursu se, prvog dana, razmenjuju iskustvai prezentuju primeri dobre prakse u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, a drugi dan se obilazi izabrana kompanija sa najvišim standardima u ovoj oblasti radi sagledavanja praktične implementacije nacionalnih propisa, evropskih i kompanijskih standarda.

7. EDUKACIJA POSLODAVACA I MENADŽERA SVIH NIVOA U OBLASTI BZR

Stanje bezbednosti i zdravlja na radu je direktna posledica sposobnosti menadžera da upravljaju rizicima. Nesporna je činjenica da menadžeri u Srbiji nisu dovoljno edukovani za utvrđivanje politike i ciljeva za upravljanje rizicima u oblasti zaštite i nedovoljno razumeju profitnu logiku preventivnog ulaganja u bezbedne i zdrave uslove rada, zaštitu od požara i zaštitu životne sredine.

POSEBNI OBLICI EDUKACIJE: SAVETOVANJA, SEMINARI, RADIONICE, STRUČNE RASPRAVE, VEŽBAONICE

Naš osnovni moto nas upućuje da samo poslodavci koji razumeju svoja prava, obaveze i odgovornosti u oblasti zaštite mogu na tržištu da prepoznaju kvalitet, iskustvo i odgovornost. Zato organizujemo posebne, tematske oblike edukacije: seminare, savetovanja i stručne rasprave za poslodavce, menadžere i stručna lica za bezbednost i zdravlje na radu, zaštitu od požara i zaštitu životne sredine na kojima svoja znanja i praktična iskustva razmenjujemo sa drugim delatnicima u ovim oblastima.

Pored ostalog, svake godine, povodom Dana bezbednosti i zdravlja a radu, organizujemo već tradicionalna savetovanja o aktuelnim problemima bezbednosti i zdravlja na radu.

U oblasti zaštite od požara, pod pokroviteljstvom Ministarstva unutrašnjih poslova, jednom godišnje, organizujemo veliko stručno savetovanje o aktuelnim problemima ZOP.

Takođe, uz stručnu podršku Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova, organizujemo i edukativne seminare po pojedinim stručnim pitanjima u oblasti ZOP.

8. INTERNET FORUM

U cilju podizanja opšte svesti i odgovornosti u oblasti zaštite i otvaranja široke rasprave po aktuelnim pitanjima i problemima u oblasti BZR, ZOP, ZŽS i VS, pokrenuli smo prvi internet forum u ovoj oblasti.

Želja nam je da to bude pričaonica stručnih lica iz ovih oblasti i mesto na kom će se razmenjivati iskustva, postavljati pitanja i širiti kultura zaštite.

Stručnim i odgovornim radom, TEHPRO je postao prepoznatljivo ime na tržištu edukacije u oblastima zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite životne sredine. 

Naši klijenti su mnoga renomirana privredna društva, a naše sertifikate o osposobljenosti uvažavaju i veliki privredni sistemi sa najvišim standardima u oblasti zaštite: US Steel Serbia, Holcim, Telenor, Ball packaging, Messer Tehnogas, TE Kostolac, Titan cementara Kosjerić, mnoga javna preduzeća i dr.

 Pridružite nam se u izgradnji bezbednijeg i zdravijeg rada.

Stručnim i odgovornim radom, TEHPRO je postao prepoznatljivo ime na tržištu edukacije u oblastima zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite životne sredine. Naši klijenti su mnoga renomirana privredna društva, a naše sertifikate o osposobljenosti uvažavaju i veliki privredni sistemi sa najvišim standardima u oblasti zaštite: US Steel Serbija, Holcim, Telenor, Ball packaging, Messer Tehnogas, TE Kostolac, Titan cementara Kosjerić, mnoga javna preduzeća i dr.

Pridružite nam se u izgradnji bezbednijeg i zdravijeg rada i življenja.