TEHPRO poseduje multidisciplinaran, kvalifikovan, tehnički opremljen kadar, osposobljen za pružanje i najkompleksnijih usluga u oblasti zaštite. Savremena svetska iskustva se konstantno prate i primenjuju u praksi, uz redovnu edukaciju i nabavku najsavremenije opreme za merenja, ispitivanja, preglede i servisiranja. Tridesetogodišnje iskustvo i zadovoljni kupci svedoče da su se trud i sredstva koja smo uložili u edukaciju i opremanje naših kadrova višestruko isplatili.

Konsalting stručni poslovi

 • Kontinualna usluga stručnog lica za bezbednost i zdravlje na radu,
 • Konsultant za bezbednost i zdravlje na radu,
 • Supervizor za bezbednost i zdravlje na radu,
 • Procena rizika i izrada akta o proceni rizika,
 • Ekspertska ocena stanja bezbednosti i zdravlja na radu – Audit,
 • Kontinualni projekti podizanja svesti i unapređenja stanja u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu,
 • Ekspertski bzr nadzor u skladu sa politikom i procedurama Naručioca,
 • Sudska veštačenja u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu,
 • Pravna podrška poslodavcima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu,
 • Ekspertska procena bezbednosnih sistema zaštite na mašinama,
 • Stručna podrška u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu posredstvom Internet foruma: www.bznr.org
 • Konsultantske usluge u oblasti medicine rada,
 • Konsultantske aktivnosti i učešće u realizaciji Dana bezbednosti (Safety day),
 • Konsalting usluge za uvođenje standarda ISO 45001,
 • Izrada pravilnika o bezbednosti i zdravlju na radu, programa osposobljavanja za bezbedan i zdrav rad,
 • Izrada uputstava i procedura za bezbedan rad,
 • Izrada pravilnika i elaborata o delovanju u slučaju akcidenta i postupanju u slučaju opasnosti,
 • Ekspertska procena i izrada procedura/uputstava za bezbedan i zdrav rad i primene obaveznih mera pri premeštanju opreme za rad (mašina)

STRUČNI POSLOVI – GRADILIŠTE:

 • Koordinator za bezbednost i zdravlje na radu u fazi izvođenja radova,
 • Koordinator za bezbednost i zdravlje na radu u fazi projektovanja (izrada plana preventivnih mera)
 • Ekertspska ocena stanja primene mera za bezbedan rad na gradilištu,
 • Stručno lice za bezbednost i zdravlje na radu za izvođače radova,
 • Izrada elaborata o uređenju gradilišta,
 • Ekspertski HSE nadzor u skladu sa HSE politikom i procedurama Korisnika usluga

Edukacija TehPro

 • Osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad,
 • Priprema za polaganje stručnog ispita u oblasti BZR
 • Stručna osposobljavanja rukovaoca opremom za rad,
 • Specifične obuke i treninzi u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu,
 • Seminari, savetovanja i stručne rasprave,
 • Radionice za procenu rizika,
 • Edukacije menadžera,
 • HSE treninzi i obuke,
 • Druge vrste edukacija u oblasti BZR.

Laboratorija – Merenje i ispitivanje - TehPro

 • Merenja i ispitivanja mikroklime i osvetljenosti,
 • Merenja i ispitivanja hemijskih štetnosti (gasova, para, dimova i prašine),
 • Merenja i ispitivanja fizičkih štetnosti (buke, vibracija i štetnih zračenja – osim jonizujućih),
 • Vibrodijagnostika,
 • Mapiranje buke i prašine,
 • Merenja i ispitivanja buke personalnim dozimetrom,
 • Merenja i ispitivanja električnih instalacija,
 • Merenja i ispitivanja elektroinstalacija u protiveksplozivnoj zaštiti,
 • Merenja i ispitivanja koncentracije zapaljivih i eksplozivnih gasova,
 • Merenja i ultrazvučno merenje debljine materijala.

LABORATORIJA – Pregledi, provere i ispitivanja:

 • Pregled i provera opreme za rad (dizalica, platformi, skela, viljuškara, presa, makaza, noževa, protiveksplozijsko zaštićene opreme, privremenih električnih instalacija i ostalih mašina, uređaja i postrojenja),
 • Pregled i ispitivanja sredstava lične zaštite (izolacioni aparati, izolaciona odela i druga oprema u skladu sa uputstvima proizvođača),
 • Pregled elektroizolacione opreme (rukavice, obuća, prostirke, motke, indikatori napona),
 • Ispitivanja i pregled elektro razvodnih ormana,
 • Termovizijska snimanja i ispitivanja,
 • Pregled i provera instalacije fluida

Servisiranje, Kalibracija i pregled:

 • Servis i kontrola izolacionih aparata za zaštitu disajnih organa,
 • Kontrola i ispitivanje maski za zaštitu disajnih organa,
 • Servis i kontrola izolacionih hemijskih odela,
 • Servis i kontrola kompresora za snabdevanje vazduhom,
 • Kontrola i kalibracija ručnih detektora gasova,
 • Kontrola i kalibracija sistema za detekciju toksičnih i eksplozivnih gasova.