Sopstvenim resursima i stručnim kadrovima, diplomiranim inženjerima rudarstva sa dugogodišnjim iskustvom, u mogućnosti smo da pružimo specifične i kompleksne usluge u oblasti rudarstva.

BZR U RUDARSTVU

  • Kontinualna usluga stručnog lica za bezbednost i zdravlje na radu,
  • Supervizor za bezbednost i zdravlje na radu,
  • Analize i ekspertize stanja,
  • Procene rizika,
  • Merenja i ispitivanja uslova radne okoline, fizičkih i hemijskih štetnosti,
  • Pregled i provera opreme za rad,
  • Osnovne i napredne specifične obuke,
  • Stručna osposobljavanja rukovaoca rudarskom mehanizacijom,
  • Osnovne i napredne obuke za pružanje prve pomoći,
  • Sudska veštačenja.